Ponedeljek - Petek8:00 - 16:00
LokacijaDunajska cesta 370, 1231 Ljubljana - Črnuče
E-Mailgorazd.struklec@arpa.si
Socialna omrežja

Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Zakoni in drugoSpremembe ZDDPO (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Na dan 29.10.2021 se spremeni vsebina Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S). Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Med drugim se ta zakon uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Nekaj kratkih in bistvenih sprememb zakona objavljamo v našem članku. Na koncu tega članka pa objavljamo tudi povezavo do uradnega lista, kjer si lahko natančneje preberete celotne spremembe in dopolnitve zakona. Ko bo znana natančnejša razlaga zakona, bomo obrazložitev tudi objavili.

Bistvene spremembe in dopolnitve (kaj se spreminja):

  • Davčne oaze – davčni zavezanec bo moral poleg seznama držav s stopnjo obdavčitve nižjo od 12,5%, ki ga objavlja MF, spremljati tudi seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene.
  • Odpis terjatev – odpis terjatev je priznan kot odhodek za vse priznane terjatve, ki jih je zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku (prej na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave);
  • S spremembo bodo stroški reprezentance in nadzornega sveta davčno priznani v višini 60% (prej 50%);
  • Amortizacija – za pravico do uporabe sredstva, vzetega v najem, se za davčne namene uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dobi pogodbenega najema sredstva (prej amortizacijski dobi sredstva);
  • Olajšava za zaposlovanje – se širi tudi na zaposlene v poklicih, za katerega na trgu primanjkuje delovne sile; olajšava v višini 45% plače velja za zaposlitev osebe mlajše od 29 in starejše od 55 let, za prvo zaposlitev osebe mlajše od 25 let pa se prizna olajšava v višini 55% plače te osebe.
  • Uvaja se nova olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v višini 40% vlaganj (računalništvo v oblaku, umetna inteligenca in velepodatki, okoljsko prijazne tehnologije, energijsko učinkovitost stavb, itd …) … čakamo Pravilnik MF;
https://arpa.si/wp-content/uploads/2021/11/admin-ajax.png
  • Zvišuje se olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju do višine 80% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (prej 20%);
  • Olajšava za donacije:

– zvišuje se splošna olajšava iz 0,3% na 1% obdavčenega prihodka

– dodatna olajšava v višini 0,2% se širi z donacijami za športne namene,

– uvaja se olajšava v višini 3,8% obdavčenega prihodka za vlaganja v vrhunski šport

  • Rezervacije – oblikovanje rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob ukopojitvi se v obdobju 2022 – 2026 prizna kot odhodek v obračunanih zneskih (100%).

V Uradnem listu RS št. 172 z dne 29. 10. 2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S). Zakon se prične uporabljati za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Viri: OZS, uradni list

Kategorija:
Zakoni in drugo
Datum objave:
November, 2021
Arpa d.o.o.Poslovalnica
Stopite v stik
Za več si oglejte našaSocialna omrežja
Dokaz, da smo na pravi potiCertifikat bonitetne odličnosti
https://arpa.si/wp-content/uploads/2021/02/Certifikat-boniteta-2.png