Ponedeljek - Petek8:00 - 16:00
LokacijaDunajska cesta 370, 1231 Ljubljana - Črnuče
E-Mailgorazd.struklec@arpa.si
Socialna omrežja

Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

https://arpa.si/wp-content/uploads/2020/06/IMG_6222-1280x955.jpg

Zakoni in drugoSpremembe ZDDPO (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Na dan 28.10.2021 se spremeni vsebina Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S). Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Med drugim se ta zakon uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Nekaj kratkih in bistvenih sprememb zakona objavljamo v našem članku. Na koncu tega članka pa objavljamo tudi povezavo do uradnega lista, kjer si lahko natančneje preberete celotne spremembe in dopolnitve zakona. Ko bo znana natančnejša razlaga zakona, bomo obrazložitev tudi objavili.

Bistvene spremembe in dopolnitve:

  • Znesek, ki ustreza 50% oblikovanih rezervacij, prizna oblikovanje rezervacij za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, rezervacij za reorganizacijo, rezervacij za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacij za pokojnine, rezervacij za jubilejne nagrade in rezervacij za odpravnine ob upokojitvi. Pogojne dolgoročne obveznosti se ne štejejo za rezervacije.
  • Odpis terjatev je priznan kot odhodek za vse priznane terjatve, ki jih je zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku.
  • Zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 29 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ali zaposli osebo v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, ki v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 45% plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove. Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo po prvem in četrtem odstavku tega člena za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev. Olajšava za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, se lahko uveljavlja, če je takšno pomanjkanje opredeljeno na seznamu, ki ga s pravilnikom določi minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, vsaj vsaki dve leti enkrat, pri tem pa upošteva razpoložljivost kandidatov, poklice, raven usposobljenosti, delovne pogoje in druge strukturne dejavnike.
https://arpa.si/wp-content/uploads/2021/11/admin-ajax.png
  • Kot odhodki se priznajo v višini 60%: stroški reprezentance; stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora. Pred dopolnitvijo se je priznalo odhodke v višini 50%.
  • Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40% zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove. Vlaganja so opredeljena v uradnem listu.

Popolno razlago zakona in za jasno utemeljitev bomo takoj, ko bo znanih več informacij seveda le-te objavili.

Do takrat priporočamo, da si uradni list preberete sami. Povezava do lista: Uradni list

Viri: Računovodja.com, Uradni list

Kategorija:
Zakoni in drugo
Datum objave:
November, 2021
Arpa d.o.o.Poslovalnica
Stopite v stik
Za več si oglejte našaSocialna omrežja
Dokaz, da smo na pravi potiCertifikat bonitetne odličnosti
https://arpa.si/wp-content/uploads/2021/02/Certifikat-boniteta-2.png