Ponedeljek - Petek8:00 - 16:00
LokacijaDunajska cesta 370, 1231 Ljubljana - Črnuče
E-Mailgorazd.struklec@arpa.si
Socialna omrežja

Roki za oddajo letnih poročil za leto 2020

Zakoni in drugoRoki za oddajo letnih poročil za leto 2020

(1) Trenutno veljajo naslednji roki:

  1. Družbe in zadruge – rok se izteče 31.03.2021
  2. Samostojni podjetniki – rok se izteče 31.03.2021
  3. Nepridobitne organizacije – rok se izteče 01.03.2021

(Le za politične stranke je rok za predložitev daljši – to je do 31.03.2021)

(2) Dne 08.01.2021 je ZRS (zbornica računovodskih servisov) poslala na MGRT (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) in na MNZ (Ministrstvo za notranje zadeve) dopis za podaljšanje roka za leto 2020 z 31. marca 2021 na 31. maj 2021. V ZRS so dne 22.12.2020 izvedli anketo za pridobitev mnenj o morebitnem predlogu zakonodajalcu. V anketi na ZRS je sodelovalo 217 od 500 članov:

  • od tega jih 58% predlagalo nov rok predložitve 31.05.2021
  • od tega jih 32% predlagalo nov rok predložitve 30.04.2021

(3) Dne 27.01.2021 je državni zbor RS sprejel novelo Zakona o gospodarskih družbah.  ZGD-1K, ki velja od 24.02.2021. (Objavljeno v: Uradni list RS, ŠT.18/2021). Glede rokov za oddajo letnih poroči je zanimiv (1) odstavek, 54.člen ZGD-1, ki pa se ni spremenil. Pri 54.členu se je samo dodal nov (12) dvanajsti odstavek: »Sredstva za izvajanje nalog iz tretjega in sedmega odstavka tega člena, ki jih Slovenski inštitut za revizijo opravlja na podlagi javnega pooblastila, se zagotavljajo v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za finance. Financiranje se dogovori s pogodbo o izvajanju in financiranju nalog iz javnega pooblastila.«.

https://arpa.si/wp-content/uploads/2020/06/IMG_6090-1280x2105.jpg

*** podatki iz točk (1) – (3)  so povzeti iz spletne strani www.racunovodja.com
*** podatki iz odstavka (2) so povzeti iz spletne strani www.gzs.si
*** podatki iz odstavka (3) so vzeti iz ZGD-1K:

Ostalo:

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-NPB14); čistopis

54. člen
(splošna pravila o računovodenju)

(neuradno prečiščeno besedilo)

»(1) Družbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače. Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjih je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo.”

Trenutno še veljajo roki navedeni v točkah (1) do (3).

Kategorija:
Zakoni in drugo
Datum objave:
Marec, 2021
Arpa d.o.o.Poslovalnica
Stopite v stik
Za več si oglejte našaSocialna omrežja
Dokaz, da smo na pravi potiCertifikat bonitetne odličnosti
https://arpa.si/wp-content/uploads/2021/02/Certifikat-boniteta-2.png