Ponedeljek - Petek8:00 - 16:00
LokacijaDunajska cesta 370, 1231 Ljubljana - Črnuče
E-Mailgorazd.struklec@arpa.si
Socialna omrežja

PKP8 in druge novosti

Protikoronski paketi in druge novostiPKP8 in ostale novosti

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8) med drugim podaljšuje subvencioniranje čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države.

Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo se podaljšuje za obdobje od 1.2.2021 do 30.4.2021. Obdobje se lahko podaljša s sklepom vlade, po en mesec, do 30.6.2021. Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020. Delavec ima v času, ko je napoten na začasno čakanje na delo, pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove za nadomestilo, v skladu s 137. in 138. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače v RS.

Država bo delodajalcem v obdobju od januarja do junija 2021 za plače tistih delavcev, katerih plača brez dodatkov ne dosega zneska minimalne plače, namenila subvencijo v višini 50 evrov na zaposlenega. V drugi polovici leta 2021 pa se bo razbremenilo delodajalce pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju.

Od 5.2.2021 do 31. 12. 2021 se podaljšuje možnost, da lahko zaposleni koristi tri dni bolniške odsotnosti brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. V obdobju med 1.1.2021 in 4.2.2021 ta ukrep ne velja.

Delavci, ki niso bili upravičeni do izplačila kriznega dodatka v višini 200,00 eur, ker so pri plači v decembru 2020 prejeli plačilo za poslovno uspešnost (božičnico), bodo dodatek prejeli pri plači za januar 2021.

Obveznost obveščanja inšpektorata o delu (IRSD) o začetku dela na domu po ZIUOPDVE (podatki o delavcu, delodajalcu, podatki o morebitnem tveganju za varnost in zdravje pri delu), se podaljšuje do 31.12.2021.

https://arpa.si/wp-content/uploads/2020/06/IMG_6236-scaled-e1592383505411-1280x1360.jpg

Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov je dostopna na portalu eDavki od 1. 2. 2021 dalje.

Upravičeno  obdobje  pomoči  v  obliki  delnega  povračila nekritih fiksnih stroškov iz 109. člena ZIUOPDVE se podaljša do 31. marca 2021. Upravičenci, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in ki ocenjujejo, da bodo njihovi prihodki od prodaje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2021 glede na enako obdobje leta 2019 upadli za najmanj 30 odstotkov in bodo imeli neto izgubo, lahko vlogo oddajo do 31. marca 2021. Furs bo nakazal pomoč do 20. v mesecu po mesecu vložitve vloge.

Vir: URL RS, www.gov.si, mddsz

Datum objave:
Februar, 2021
Kategorija:
Zakoni in drugo
Arpa d.o.o.Poslovalnica
Stopite v stik
Za več si oglejte našaSocialna omrežja
Dokaz, da smo na pravi potiCertifikat bonitetne odličnosti
https://arpa.si/wp-content/uploads/2021/02/Certifikat-boniteta-2.png