Ponedeljek - Petek8:00 - 16:00
LokacijaDunajska cesta 370, 1231 Ljubljana - Črnuče
E-Mailgorazd.struklec@arpa.si
Socialna omrežja

IZPLAČILO REGRESA ZA LETNI DOPUST SE IZTEČE 1. JULIJA

Plače Izplačilo regresa za letni dopust se izteka

Najkasneje do 1. julija 2023 morajo delodajalci delavcem izplačati regres za letni dopust. Ta je določen najmanj v višini minimalne plače, ki v letošnjem letu znaša 1.203,36 EUR, ali pa najmanj v višini zavezujoče kolektivne pogodbe. Regres delodajalec lahko izplača v enem ali več delih, pri tem pa mora upoštevati izplačilo zadnjega dela regresa najkasneje do 1. julija 2023.

V kolikor delavcu pripada sorazmerni del letnega dopusta zaradi krajšega obdobja zaposlitve pri delodajalcu, mu pripada sorazmerni del regresa. Prav tako nižji regres za letni dopust pripada zaposlenim, ki imajo z delodajalcem sklenjeno pogodbo za krajši delovni čas. Izjema je primer sklenitve pogodbe za krajši čas iz 67. člena Zakona o delovnih razmerjih, kamor uvrščamo starševstvo, invalidnost in podobno.

Delodajalec lahko izplača regres najkasneje do 1. novembra, če sta izpolnjena dva pogoja:

  • Delodajalec je nelikviden
  • Za primer nelikvidnosti je v zavezujoči kolektivni pogodbi določen kasnejši rok izplačila regresa

Regres za letni dopust se do višine 100% povprečne plače zaposlenih v Sloveniji NE všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, zato je do navedenega zneska neobdavčen. Med drugim se do navedene višine ne plačajo prispevki za socialno varnost.

https://arpa.si/wp-content/uploads/2020/06/IMG_6049-640x744.jpg

Neizplačilo regresa za letni dopust predstavlja prekršek, zaradi katerega lahko podjetje prejme globo. Delodajalec lahko prejme kazen od 3.000,00 EUR do 20.000,00 EUR. Delodajalcem, kot so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posameznice, ki samostojno opravljajo dejavnost, pa lahko prejmejo kazen v višini od 1.500,00 EUR do 8.000,00 EUR. Odgovorni osebi delodajalca pravne osebe ter odgovorni osebi v državnem organu ali lokalni skupnosti pa grozi kazen med 450,00 EUR do 2.000,00 EUR. Neizplačilo regresa za letni dopust lahko vpliva na prepoved zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev, omejitve sodelovanja v postopkih javnega naročanja ter omejitve pri ustanavljanju družb.

Vir: Inšpektorat Republike Slovenije za delo (www.gov.si)

Arpa d.o.o.Poslovalnica
Stopite v stik
Za več si oglejte našaSocialna omrežja
Dokaz, da smo na pravi potiCertifikat bonitetne odličnosti
https://arpa.si/wp-content/uploads/2021/02/Certifikat-boniteta-2.png