Ponedeljek - Petek8:00 - 16:00
LokacijaDunajska cesta 370, 1231 Ljubljana - Črnuče
E-Mailgorazd.struklec@arpa.si
Socialna omrežja

Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

DrugoMinistrstvo za finance objavilo dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih pojasnil

Po avgustovskih uničujočih poplavah in plazovih je vlada začela s pripravo ukrepov za odpravo posledic škode. Eden izmed ukrepov je tudi začasni odlog bančnih pojasnil. V ta namen so pripravili dodatna pojasnila. V tem članku izpostavljamo nekaj ključnih točk dodatnih pojasnil, na koncu članka pa posredujemo tudi vir informacije (Ministrstvo za finance), kjer je moč prebrati celoten dopis.

Začasni ukrep odloga bančnih posojil obravnava 21. poglavje Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Ukrep zavezuje banke in hranilnice, vključno s podružnicami, ki imajo sedež v Sloveniji, da kreditojemalcu, ki je utrpel škodo zaradi posledic poplav ali plazov najmanj v višini 10.000,00 EUR oziroma, če je kreditojemalec gospodarska družba najmanj v višini 100.000,00 EUR, odobrijo odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, če posamezna obveznost iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do 31. julija 2023 še ni zapadla v plačilo.

Ukrep je namenjen:

  • gospodarskim družbam s sedežem v Sloveniji, ki so utrpele škodo v višini najmanj 100.000,00 EUR;
  • zadrugam, društvom, zavodom, ustanovam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo delavce, ali samozaposlenim osebam s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so utrpele škodo v višini najmanj 10.000,00 EUR;
  • nosilcem kmetijskega gospodarstva ali nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so utrpeli škodo v višini najmanj 10.000,00 EUR;
  • fizičnim osebam z državljanstvom Slovenije in stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so utrpele škodo v višini najmanj 10.000,00 EUR.
https://arpa.si/wp-content/uploads/2023/09/Black-and-White-Photo-centric-Accounting-QR-Code-Business-Card-640x366.png

Odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje pogodbe. Po izteku obdobja odloga plačila prvi odloženi obrok zapade v plačilo 12 mesecev kasneje, kot je bilo dogovorjeno v prvotni kreditni pogodbi. Plačilo vsake posamezne obveznosti se torej zamakne za 12 mesecev. Primer: Če bi posamezna obveznost zapadla v plačilo 1. 8. 2023, bodo po odlogu zapadle na 1. 8. 2024. Lahko pa se kreditojemalec in banka sporazumno dogovorita za rok plačila obveznosti, ki je za kreditojemalca bolj ugoden.

Vlogo morajo upravičenci nasloviti na banko najkasneje do 31. decembra 2023, obrniti pa se morajo na svojo banko. Zakon sicer ne predpisuje obrazca vloge. Pri tem mora banka ostati v zakonskem okviru in glede na namen zakona kreditojemalcem ne sme postavljati nerazumnih zahtev.

Vir: Ministrstvo za finance

Arpa d.o.o.Poslovalnica
Stopite v stik
Za več si oglejte našaSocialna omrežja
Dokaz, da smo na pravi potiCertifikat bonitetne odličnosti
https://arpa.si/wp-content/uploads/2021/02/Certifikat-boniteta-2.png