Ostalo

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku je bil sprejet 18.12.2013. Zapisan je v Uradnem listu Republike Slovenije, št.111/2013
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Spremenjena različica tega zakona je bila sprejeta 18. decembra 2013. Zapisan je v Uradnem listu RS, št.111/2013.
  • Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev. To je zapisano v Uradnem listu Republike Slovenije, št.55/2013
  • Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve. S tem pravilnikom se določa vsebina in oblika obrazca za obračun davka na finančne storitve in način njegovega izpeljevanja. Zapisan je v Uradnem listu RS, št.7/2013
  • Zakon o davku na finančne storitve. Nanaša se na zgornji pravilnik. Ta zakon ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na finančne storitve. Zapisan je v Uradnem listu RS, št.94/2012
  • Zakon o davku na izplačane plače. S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka na izplačane plače. Zapisan je v Uradnem listu RS, št.21/2006