Gospodarske družbe

  • Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije. Začel veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se je začel pri sestavitvi letnega poročila za poslovno leto, ki se je začel 1. januarja 2013 ali kasneje. Vse to je zapisano v Uradnem listu RS, št.78/2012