Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb

  • Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. S tem pravilnikom se določajo obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu. Zapisan je v Uradnem listu RS, št.109/2013