Kilometrine

Prevoz na službenem potovanju v Sloveniji

  • do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi
  • v primeru uporabe lastnega prevoznega sredstva: 0,37 Eur za vsak prevožen kilometer