Domače dnevnice

Dnevnice za službena potovanja v RS

Uradni list RS, št.140/2006 in št.76/2008.

Vrsta   dnevnice Znesek dnevnice
nad 6 do 8 ur 7,45 Eur
nad 8 do 12 ur 10,68 Eur
nad 12 ur 21,39 Eur
če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka in potovanje   traja nad 8 do 12 ur dnevnica se zmanjša   za 15%
če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka in potovanje traja nad 12 do 24 ur dnevnica se zmanjša   za 10%